Mūžizglītības kursi

 

ESF PROJEKTS UZ LAIKU IR SLĒGTS!!!

Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām

Aktīvais nodarbinātības pasākums tiek līdzfinansēts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projekta Nr.1 DP/1.2.2.1.2/09/IPIA/NVA/001 „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” ietvaros. Projekta mērķis: nodrošināt iespēju nodarbinātām personām papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, apgūstot ar darba dzīvi saistītas:

 1. profesionālās pilnveides programmas (no 160 stundām), izņemot tās profesionālās pilnveides izglītības programmas, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību;
 2. neformālās izglītības programmas   (no 24 līdz 159 stundām), lai apgūtu vai pilnveidotu  saziņu valsts valodā, saziņu svešvalodās, matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās, digitālās prasmes, mācīšanās prasmes, sociālās un pilsoniskās prasmes, pašiniciatīvas un uzņēmējdarbības, kultūras izpratnes un izpausmes prasmes. Projekta ietvaros netiek atbalstīta neformālās izglītības programmu apguve, kuru pabeigšana paredz iespēju iegūt tiesības vadīt A, A1, B, B1, C, C1, M kategorijas transportlīdzekļus vai kuras saistītas ar minēto transportlīdzekļu vadīšanas apmācību.

 

 

 

 

 

 

 

Mūžizglītības pasākumos var iesaistīties nodarbināta vai pašnodarbināta persona (izņemot valsts civildienesta ierēdņa statusā esošas personas), kura atbilst šādiem nosacījumiem:

 • ir vecumā no 25 gadiem;
 • ir nodarbināta vai pašnodarbināta persona (uzrāda statusu apliecinošu dokumentu), iesniedzot personas apliecinājumu ;
 • nav iepriekš ieguvusi izglītību NVA organizētajās profesionālās apmācībās, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai ir ieguvusi šādu izglītību vismaz pirms 12 mēnešiem vai agrāk;
 • pēdējo divu gadu laikā nav pabeigusi izglītības programmu šajā projektā vai ESF projektā “Profesionālā apmācība bezdarba riskam pakļautām personām”.

Ja persona, kas pretendē uz apmācību kuponu, atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

 • ir noteikta invaliditāte (iesniedz invaliditātes apliecības un VDEĀK izziņas kopiju, uzrādot orģinālu);
 • ir atzīta par trūcīgu (iesniedz pašvaldības izziņas kopiju par trūcīgas personas statusu, uzrādot oriģinālu);
 • līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamā vecuma sasniegšanai atlikuši ne vairāk kā pieci gadi (izņemot gadījumu, ja persona vecuma pensiju saņem priekšlaicīgi);
 • ir divi vai vairāk bērni vecumā līdz 18 gadiem (iesniedz bērnu dzimšanas apliecību kopijas, uzrādot oriģinālu).

–> NVA sedz mācību maksu pilnā apjomā, nepārsniedzot 250 latus:

 • atkarībā no izglītības iestādes noteiktajām izmaksām** par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi līdz 250 latiem;
 • atkarībā no izglītības iestādes noteiktajām izmaksām** par neformālās izglītības programmas apguvi līdz 3 latiem par stundu, bet kopā ne vairāk kā 250 latus.

**Ja izvēlētās izglītības programmas izmaksas pārsniedz noteikto atbalsta apmēru, izmaksu starpību sedz nodarbinātā persona.

Kā pieteikties Mūžizglītības pasākumam un saņemt kuponu? Izmanto šo shēmu: Shēma

Plašāka informācija par Mūžizglītības pasākumu nodarbinātām personām www.nva.gov.lv vai NVA filiālēs.

Ja vēlaties pieteikties šiem kursiem, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']

Elektroniska dalība mūžizglītības programmā

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru no pirmdienas aicinām strādājošos pieteikties elektroniski dalībai mūžizglītības programmā.

No šā gada 27.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kas nodarbinātām un pašnodarbinātām personām piedāvā papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Savukārt no 29.janvāra tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, savus pieteikumus var iesniegt klātienē no pulksten 9:00 jebkurā NVA filiālē.

Continue reading

Uzsākam grupu komplektāciju

Uzsākam grupu komplektēšanu projekta “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Olainē, Jelgavā, Jūrmalā. Plānotais apmācību uzsākšanas laiks – jūlijs.

Ak.st. Kursu nosaukums Datumi Vieta
Rīga
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis Akadēmijas laukums 1
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis Akadēmijas laukums 1
120 Latviešu valoda augstākais līmenis Akadēmijas laukums 1
120 Valsts valoda (ar angļu pamatvalodu) Akadēmijas laukums 1
120 Datori bez zināšanām Skolas 21
120 Datori ar zināšanām Skolas 21
40 MS Excel Skolas 21
80 WEB lapas izstrāde Skolas 21
120 Angļu valoda Beginner Akadēmijas laukums 1
120 Angļu valoda Elementary Akadēmijas laukums 1
120 Angļu valoda Lower Intermediate Akadēmijas laukums 1
120 Angļu valoda Intermediate Akadēmijas laukums 1
120 Angļu valoda Higher Intermediate Akadēmijas laukums 1
120 Vācu valoda bez zināšanām Akadēmijas laukums 1
120 Vācu valoda ar zināšanām Akadēmijas laukums 1
120 Franču valoda bez zināšanām Akadēmijas laukums 1
120 Krievu valoda bez zināšanām Akadēmijas laukums 1
120 Krievu valoda ar zināšanām Akadēmijas laukums 1
120 Lietišķā angļu valoda Dagdas 4
120 Profesionālā angļu valoda pakalpoj. Dagdas 4
130 Grāmatvedības pamati Dagdas 4
120 Biznesa plāna izstrāde Skolas 21
60 Energoefektivitātes pamati Akadēmijas laukums 1
60 Sask.psiholoģija un konfliktoloģija Akadēmijas laukums 1
30 Stresa menedžments Akadēmijas laukums 1
Jūrmala
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Latviešu valoda augstākais līmenis Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Datori bez zināšanām Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Datori ar zināšanām Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Angļu valoda Beginner Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Angļu valoda Elementary Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Angļu valoda Lower Intermediate Rūpniecības 13 (Kauguri)
120 Angļu valoda Intermediate Rūpniecības 13 (Kauguri)
Daugavpils
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis Cietokšņa 33 vai Mendeļejeva 1
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis
120 Latviešu valoda augstākais līmenis
120 Datori bez zināšanām
120 Datori ar zināšanām
120 Angļu valoda Beginner
120 Angļu valoda Elementary
120 Angļu valoda Lower Intermediate
Rēzekne
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis Kaļķu 12 vai Dārzu 21/17
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis
120 Latviešu valoda augstākais līmenis
120 Datori bez zināšanām
120 Datori ar zināšanām
120 Angļu valoda Beginner
120 Angļu valoda Elementary
120 Angļu valoda Lower Intermediate
Liepāja
130 Grāmatvedības pamati Vecā Ostmala 40 vai Lielā 14
120 Biznesa plāna izstrāde
60 Sask.psiholoģija un konfliktoloģija
30 Stresa menedžments
120 Datori bez zināšanām
120 Datori ar zināšanām
120 Angļu valoda Beginner
120 Angļu valoda Elementary
120 Angļu valoda Lower Intermediate
Jelgava
130 Grāmatvedības pamati Meiju ceļš 9
120 Biznesa plāna izstrāde
60 Sask.psiholoģija un konfliktoloģija
30 Stresa menedžments
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis
120 Latviešu valoda augstākais līmenis
120 Datori bez zināšanām
120 Datori ar zināšanām
120 Angļu valoda Beginner
120 Angļu valoda Elementary
120 Angļu valoda Lower Intermediate
Olaine
130 Grāmatvedības pamati Zeiferta 4 vai Skolas 1
120 Biznesa plāna izstrāde
60 Sask.psiholoģija un konfliktoloģija
30 Stresa menedžments
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis
120 Latviešu valoda augstākais līmenis
120 Datori bez zināšanām
120 Datori ar zināšanām
120 Angļu valoda Beginner
120 Angļu valoda Elementary
120 Angļu valoda Lower Intermediate
Sigulda
130 Grāmatvedības pamati Pils 6 vai K.Barona 10
120 Biznesa plāna izstrāde
60 Sask.psiholoģija un konfliktoloģija
30 Stresa menedžments
120 Latviešu  valoda zemākais līmenis
120 Latviešu  valoda vidējais līmenis
120 Latviešu valoda augstākais līmenis
120 Datori bez zināšanām
120 Datori ar zināšanām
120 Angļu valoda Beginner
120 Angļu valoda Elementary
120 Angļu valoda Lower Intermediate

[si-contact-form form='1']