3.modulis – Digitālā prasme

Datorprasmes (bez priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos) – 120 stundas:

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūt prasmes un zināšanas, lai strādātu ar datoru Microsoft Windows vidē lietojot Word un Excel programmas, veidotu prezentācijas materiālus PowerPoint vai Impress programmās, rediģētu attēlus ar Paint programmu, sameklētu vajadzīgo informāciju Internet tīklā, lietotu elektronisko pastu.

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūst zināšanas un prasmes:

 • darba iesākšana MS Windows vidē;
 • strādāt ar MS Word un Excel  programmām;
 • veidot jaunus dokumentus teksta redaktorā Word, rediģēt un noformēt tos, izmantot pareizrakstības pārbaudes iespējas;
 • veidot jaunas tabulas Excel programmā un izmantot to datu šķirošanai un aprēķiniem;
 • izmantot digitālo attēlu redaktoru MS Paint;
 • veidot prezentācijas materiālus Power Point vai Impress programmās;
 • izmantot datu arhivēšanu un rezerves kopēšanu;
 • lietot elektronisko pastu;
 • droši izmantot Internet tīklu.

Galvenās tēmas:

 1. Darbs Windows vidē;
 2. Word programma;
 3. Excel programma;
 4. Paint programma;
 5. PowerPoint programma;
 6. Impress programma;
 7. Datu arhivēšana;
 8. Elektroniskais pasts;
 9. Internet tīkls.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Datorprasmes (ar priekšzināšanām datoru lietošanas pamatos) – 120 stundas:

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst prasmes un zināšanas informācijas apstrādes tehnoloģijās, lai strādātu ar datoru MS Offices Word un Excel programmās, OpenOffice Writer un Calc programmās, pārzinātu programmas PowerPoint un Impress, Access un Base, lietotu Corel Draw instrumentus, sameklētu vajadzīgo informāciju un zinātu informācijas publicēšanas iespējas Internet tīklā, lietotu elektronisko pastu.

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūst zināšanas un prasmes:

 • prot strādāt MS Windows vidē ar MS Office Wordun Excel programmām;
 • prot strādāt MS Windows vidē ar OpenOffice Writer un Calc programmām;
 • sagatavot prezentācijas materiālus Power Point vai Impress programmās;
 • lietot Corel Draw instrumentus;
 • grafiskās reklāmas izveides un maketēšanas pamatu zināšana;
 • izmantot datu bāzes Access vai Base iespējas;
 • izprot svarīgākos drošības pasākumus lietojot Internet tīklu;
 • patstāvīgi sameklēt vajadzīgo informāciju Internet tīklā;
 • prasme publicēt informāciju Internet tīklā, izmantojot brīvi pieejamos resursus;
 • lietot elektronisko pastu.

Galvenās tēmas:

 1. Darbs Windows vidē;
 2. Word programma;
 3. Excel programma;
 4. OpenOffice Writer, Calc, Impress un Base;
 5. Paint programma;
 6. PowerPoint programma;
 7. Corel Draw lietošanas pamati;
 8. Maketēšanas pamati;
 9. Internet tīkls;
 10. Elektroniskais pasts.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Web lapas izstrāde un datorprogrammas – 80 stundas:

Mērķis: Iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas web lapu izstrādē un uzturēšanā.

Programmas apraksts:

Programma tiek realizēta, kā teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu iegūšanas sintēze katrai programmas tēmai.

Tēmas:

 1. Web lapu izstrādes valodas (apskats), prasības pret web lapu, seo.
 2. Apache, PHP un Mysql uzsādīšana un konfigurēšana.
 3. HTML valoda (sintakse, web lapas struktūra, multimēdiju opjekti, javascript pievienošana).
 4. CSS valoda (css pievienošana web lapai, sintakse, stila lapu izstrāde).
 5. PHP un PERL valodu apskats.
 6. CMS izmantošana web lapas izstrādē (populārākās CMS).
 7. WordPress uzstādīšana un konfigurēšana.
 8. Joomla uzstādīšana un konfigurēšana.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Grafiskās datorprogrammas – 120 stundas:

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst prasmes un zināšanas informācijas apstrādes tehnoloģijās, lai strādātu ar datoru MS Windows vidē, izmantojot dažādas rastra un vektoru attēlu digitālās apstrādes programmas, pārzinātu MS Paint, Paint.Net, GimpShop un Corel PhotoPaint programmu pielietošanu fotoattēlu rediģēšanā, pārzinātu programmas Corel Draw pielietošanu vektoru attēlu izveidē un rediģēšanā. Maketēšanas pamati izmantojot Corel Draw programmu. Grafisko attēlu kolekciju organizēšanas un publicēšanas iespēju pārzināšana.

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūst zināšanas un prasmes:

 • prast strādāt ar MS Paint un Paint.Net programmām;
 • iegūt pamatiemaņas darbā ar GimpShop un Corel PhotoPaint programmām;
 • lietot Corel Draw instrumentus;
 • rediģēt dažādu rastura un vektoru attēlus, izvēlēties piemērotākās datorprogrammas un to instrumentus;
 • iegūt pamatzināšanas maketēšanā un maketu pielāgošanā reklāmas publicētāju prasībām;
 • efektīvi organizēt un pārlūkot attēlu kolekcijas.
 • prasme publicēt informāciju Internet tīklā, izmantojot brīvi pieejamos resursus

Galvenās tēmas:

 1. Attēlu formāti;
 2. Paint programma;
 3. Paint.Net programma;
 4. GimpShop programma;
 5. PhotoPaint programma;
 6. Draw programma;
 7. Maketēšanas pamati;
 8. Attēlu kolekciju un galeriju izveide;
 9. Attēlu publicēšana.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Attēlu digitālās apstrādes programmas – 120 stundas:

Mērķis: Izglītības procesa rezultātā izglītojamais apgūst prasmes un zināšanas informācijas apstrādes tehnoloģijās, lai strādātu ar datoru MS Windows vidē, izmantojot dažādas attēlu digitālās apstrādes programmas, pārzinātu MS Paint, Paint.Net, GimpShop un Corel PhotoPaint programmu pielietošanu fotoattēlu rediģēšanā, attēlu izmantošana prezentāciju veidošanā ar Powerpoint vai Impress programmām, pārzinātu dažādu attēlu pārlūkprogrammu izmantošanu, digitālo attēlu galeriju izveidošanu un attēlu publicēšanas iespējas Internetā.    

Programmas apraksts:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamais iegūst zināšanas un prasmes:

 • prast strādāt ar Paint un Paint.Net programmām;
 • iegūt pamatiemaņas darbā ar GimpShop un Corel PhotoPaint programmām;
 • RAW un citu formātu fotoattēlu apstrāde;
 • pārzināt biežāk izmantojamos attēlu formātus un prast rediģēt attiecīgos attēlus, izvēloties piemērotākās datorprogrammas un to instrumentus;
 • efektīvi organizēt un pārlūkot attēlu kolekcijas;
 • sagatavot un izmantot attēlus prezentāciju veidošanā ar Powerpoint vai Impress programmām;
 • attēlu galeriju izveides un publicēšanas iespēju pārzināšana.

Galvenās tēmas:

 1. Attēlu formāti;
 2. Paint programma;
 3. Paint.Net programma;
 4. GimpShop programma;
 5. Corel PhotoPaint programma;
 6. Attēlu sagatavošana Powerpoint un Impress programmām;
 7. Attēlu kolekciju un galeriju izveide;
 8. Attēlu publicēšana.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

Adobe Photoshop un Adobe Ilustrator – 120 stundas:

Mērķis: Iegūt zināšanas un praktiskas iemaņas darbā ar Adobe Photoshop CS5 un Illustrator CS5.

Programmas apraksts:

Tēmas:

 1. Adobe Photoshop
  1. Darba loga elementi, to nozīme un pielāgošana darbam
  2. Darba rīku panelis – darba rīku pielietošana, to nozīme
  3. Objektu apstrādes iespējas
  4. Attēla rediģēšana, kombinēšana, sapludināšana
  5. Filtru izmantošana
  6. Efektu pievienošana, slāņi
 2. Adobe Illustrator
  1. Vektorgrafikas atšķirība no rastra grafikas (teorija)
  2. Darba loga elementi, to nozīme un pielāgošana darbam
  3. Darba rīku panelis – darba rīku pielietošana, to nozīme
  4. Darbs ar slāņiem
  5. Objektu transformēšanas, līdzināšanas iespējas
  6. Filtru izmantošana

Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']