5.modulis – Matemātiskās prasmes un pamatprasmes dabaszinībās un tehnoloģijās

Aprēķinu veikšana ar MS Excel – 40 stundas:

Mērķis: Sniegt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas Microsoft Office Excel lietošanā un aprēķinu veikšanā, izmantojot MS Excel.

Programmas apraksts:

Galvenās tēmas:

  1. Microsoft Excel iespējas, pielietojumi.
  2. Tabulas veidošana. Tabulu noformēšana.
  3. Funkcijas.
  4. Formulas.
  5. Dažādas sarežģītības aprēķinu tabulu un shēmu veidošana.
  6. Diagrammas.
  7. Objektu (tabulas, attēli, video, audio) ievietošana.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']
———————————————————————————————————————————————————————————

 Energoefektivitātes pamati – 60 stundas:

Mērķis: Praktiski apgūt energoapsekojuma prasmes un aprēķina metodes, lai vērtētu apsaimniekošanā esošās ēkas vai pareizi veiktu energoauditus.

Programmas apraksts:

Tēmas:

  1. Energoapsekojuma veikšana un energoefektivitātes aprēķinam nepieciešamo datu vākšana, apkopošana un analīze.
  2. Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes atbilstosi MK noteikumiem,lietojumiem un energosertifikāta dokumentācijas sagatavošanai.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']