8.modulis – Kultūras izpratne un izpausme

Starptautiskā lietišķā etiķete – 40 stundas:

Mērķis: Izskaidrot , ka  labas manieres un uzvedība lietišķa darba veicējiem palīdz karjeras izaugsmē un attiecībās ar apkārtējiem un ļauj justies brīvi un pārliecinoši  jebkurā situācijā. Vērst uzmanību tam , ka  lietišķā etiķete un protokols veido nevainojamu uzvedības stilu sevis pilnveidošanai un uzņēmuma reprezentācijai starptautiskā vidē.

Programmas apraksts:

Lietišķā etiķete jāievēro ierēdņiem, baņķieriem, mazu , vidēju un lielu uzņēmumu vadītājiem u. tml. Tā ir uzvedības kultūra, tērps un manieres darba laikā un darba vietā, kad persona pārstāv savu iestādi vai uzņēmumu. Katra saskarsmes situācija nosaka etiķetes stingrības pakāpi. Lietišķā etiķete nosaka darījumu cilvēku uzvedības noteikumus, bet protokolu ievēro cilvēki , kas savu valsti pārstāv oficiāli.

Tēmas:

 1. Kas ir lietišķā etiķete?
 2. Kas ir protokols ?
 3. Neverbālā etiķete ( stāja, pozas, gaita, žesti, mīmika, smaids, smiekli, skatiens).
 4. Sasveicināšanās un atvadīšanās.
 5. Iepazīšanās un iepazīstināšana.
 6. Apģērbs, to veidi , krāsu nozīme un pielietojums dažādos pasākumos.
 7. Uzrunas formas.
 8. Vizītkartes un to pasniegšana.
 9. Ielūgumi, to rakstīšana un nogādāšana.
 10. Dāvanas, ziedi, suvenīri un apsveikumi.
 11. Starptautisku pasākumu organizēšana.
 12. Latvijas valsts apbalvojumi un to nēsāšana.
 13. Viesības un galda etiķete.
 14. Etiķete un protokols dažādās etniskās vidēs.
Ja vēlaties pieteikties šai programmai, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:
[si-contact-form form='1']