Kursi pedagogiem

Piedāvājam dažādus pedagogu profesionālās pilnveides  kursus.
Sīkāk skatieties Kursu sadaļā – Pedagogu profesionālās pilnveides kursi.

Seminārs par bērnu tiesībām

Semināra cena vienam dalībniekam – EUR 20.00 (PVN netiek piemērots), ja grupā ir vismaz 20 dalībnieki.
Norises laiks: 12.06.,16.06. vai 29.06.

Kursi bezdarbniekiem

Sadarbībā ar NVA piedāvājam dažādas apmācības iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
Sīkāk skatieties bezdarbnieku sadaļā.

Kursi pedagogiem

Piedāvājam dažādus pedagogu profesionālās pilnveides  kursus.
Sīkāk skatieties Kursu sadaļā – Pedagogu profesionālās pilnveides kursi.

Seminārs par bērnu tiesībām

Semināra cena vienam dalībniekam – EUR 20.00 (PVN netiek piemērots), ja grupā ir vismaz 20 dalībnieki. Norises laiks: 12.06.,16.06. vai 29.06.

Kursi bezdarbniekiem

Sadarbībā ar NVA piedāvājam dažādas apmācības iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
Sīkāk skatieties bezdarbnieku sadaļā.

JAUNUMS

”Pedagogu

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Piedāvājam dažādus pedagogu profesionālās pilnveides  kursus – Mobings skolā; Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumos; Vardarbības veidi, cēloņi un sekas, vardarbības mazināšanas iespējas; Pedagogu profesionālās izdegšanas mazināšanas iespējas u.c.

Mācības attālināti

Mācības attālināti

Labdien, esam atsākuši kursu norisi! Šonedēļ notika Seminārs „ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumos” (A programma, 6 akadēmiskās stundas), izmantojam MS Team platformu un esam gatavi jauniem izaicinājumiem....

VĒLIES SAŅEMT AKTUĀLUS PIEDĀVĀJUMUS E-PASTĀ?

12 + 5 =

Kursi bezdarbniekiem

Aktuālā informācija Bezdarbniekiem:   Ar 2017.gada 21.jūliju tiek veiktas izmaiņas stundu sarakstā mācību grupai "122K Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)" pēc 150 stundu programmas,...

read more

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK ir SIA “Biznesa Vadības Konsultācijas” dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina daudzveidīgas profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas pieaugušajiem. Uzņēmums ir dibināts 2011.gada 7. novembrī un reģistrēts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (reģ. Nr.2960801064).

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas spēkā esošā likumdošana. Apmācības tiek organizētas saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Mērķis– Sniegt mūsu klientiem kvalitatīvas zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmumu labklājības celšanai mūsdienu mainīgajos tirgus un konkurences apstākļos.

Misija-  Nodrošināt klientiem labākos lektorus un pedagogus, veidot viegli uztveramu, patīkamu mācību procesu, izmantojot jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus, kā arī sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un sabiedrības profesionālo kapacitāti, kvalifikāciju, konkurētspēju un sadarbību.

Piedāvājam dažādu nozaru kursus, t.sk. svešvalodu kursi, kursi biznesa vadībā, datorzinībās, lietvedībā, grāmatvedībā, komercdarbībā, biroja darba organizācijā un vadībā, projektu vadībā, mārketingā, pedagoģijā un psiholoģijā, arī citās nozarēs.

BVK galvenie darbības virzieni:

 • Publiskie kursi, semināri speciālistiem un/vai interesentiem no dažādiem uzņēmumiem.
 • Korporatīvie kursi, pieskaņojot esošās vai veidojot jaunas mācību programmas atbilstoši katra konkrētā uzņēmuma un tā darbinieku vajadzībām.
 • Izbraukuma semināri uzņēmuma vadībai, struktūrvienībai/ām vai darbinieku kolektīviem.
 • Profesionālās pilnveides kursi.
 • Dažādi projekti, izglītojoši pasākumi un aktivitātes pēc pasūtījuma.

Kāpēc izvēlēties mūs?

 • plašs un daudzveidīgs piedāvājumu spektrs – gan individuālām apmācībām, gan uzņēmumiem;
 • augsti kvalificēti, savā jomā pieredzes bagāti un zinoši pasniedzēji;
 • elastīga un individuāla pieeja klienta vēlmēm un vajadzībām ar mērķi piedāvāt visefektīvāko risinājumu;
 • atsaucīgs un laipns personāls, teicama kursu organizācija;
 • ērta atrašanās vieta un mūsdienīgi aprīkotas, mājīgas mācību telpas;
 • modernas, uz praksi balstītas mācību metodes un tehniskais nodrošinājums;
 • sadarbībai atvērts, draudzīgs, pozitīvi noskaņots un uz pastāvīgu izaugsmi tendēts kolektīvs.
Share This

Share This

Share this post with your friends!