Tuvāko kursu saraksts

Izmaiņas nodarbību grafikā:
101K Datorzinības (ar priekšzināšanām)
Apmācību periods no 17.03.2016.-29.04.2016.
izmainas Teorijas_grafiks_datori ar

Mai 2016

Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos – Datums: 09/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Grāmatvedība (bez priekšzināšanām) – Datums: 16/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Bailes un fobijas – Datums: 17/05/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Prezentācijas un uzstāšanās taktika un psiholoģiskie aspekti – Datums: 17/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Mācies no savām bailēm – Datums: 17/05/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Publiskā runa un uzstāšanās – Datums: 19/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Personālo datoru operētājsistēmu un lietojumprogrammu instalēšana, konfigurēšana un uzturēšana – Datums: 23/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Узнай, как заработать больше продав или тренинг навыков продаж – Datums: 23/05/2016 – 25/05/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Biznesa plāna izstrādes pamati – Datums: 23/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Saskarsmes psiholoģija un konfliktoloģija – Datums: 24/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Uzzini, kā nopelnīt vairāk pārdodot jeb pārdošanas iemaņu treniņš – Datums: 24/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas ielā 68
Vitalitātes saglabāšana un vairošanas principi – Datums: 24/05/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Kvalitātes vadības sistēma – 160 akadēmiskās stundas – Datums: 25/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Mārketinga koncepcijas un stratēģija – Datums: 25/05/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Projektu vadība un praktiskā projektu sagatavošana – Datums: 25/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Dokumentu un arhīva pārvaldība institūcijā – Datums: 26/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Kultūras pasākumu plānošana un organizēšana – Datums: 26/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
MS Office Excel – Datums: 30/05/2016 – 02/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Panākumu sasniegšanas māksla jeb personīgā menedžmenta principi – Datums: 30/05/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Aktualitātes un izmaiņas lietvedībā – Datums: 31/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Web lapas izstrāde un datorprogrammas – Datums: 31/05/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68

Jūn 2016

Datorzinības (bez priekšzināšanām) – Datums: 01/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance) – Datums: 02/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
Darbs ar debitoriem – Datums: 02/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas ielā 68
Rakstiskās komunikācijas, lietišķās etiķetes un lietvedības pamatprincipi – Datums: 03/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
ABC pašnodarbinātām personām – Datums: 06/06/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Personības psiholoģija ikdienā – Datums: 07/06/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Pote pret stresu – Datums: 07/06/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Время летит… – Datums: 07/06/2016; Adrese: Rīga, SIA Biznesa Vadības Konsultācijas
Datorzinības (ar priekšzināšanām)– Datums: 07/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68
MS Office 365 lietošana – Datums: 13/06/2016; Adrese: Rīga, Maskavas iela 68

Related Images:

Microsoft Office Excel

Microsoft Office Excel

Pieaugušo neformālā izglītības programma „Microsoft Office Excel”

(24 akadēmiskās stundas)

Kursa cena vienam dalībniekam – EUR 100.00 (PVN netiek piemērots).

Kursa sākums 19.janvārī. Nodarbības notiks Rīgā, Maskavas ielā 68, 5.stāvā, 4 darba dienas no 10:00-15:00.

Kursa mērķis:  

 • Sniegt teorētiskas zināšanas un attīstīt praktiskās iemaņas Microsoft Office Excel lietošanā.

Kursa galvenās tēmas:

 1. Microsoft Excel iespējas, pielietojumi.
 2. Tabulas veidošana. Tabulu noformēšana.
 3. Funkcijas.
 4. Formulas.
 5. Dažādas sarežģītības aprēķinu tabulu un shēmu veidošana.
 6. Diagrammas.
 7. Objektu (tabulas, attēli, video, audio) ievietošana.

Jūsu ieguvumi pēc kursa apguves:

• prasme patstāvīgi Microsoft  Excel vidē veidot elektroniskas tabulas, veikt aprēķinus un veidot sarežģītas aprēķinu shēmas, izmantojot formulas, attēlot datus grafiski, izmantojot diagrammas, kārtot datus un labi orientēties Excel instrumentos.

Pieteikties semināram varat elektroniski marita@universalservices.lv,

pa tālruni 67225211 vai 26784161

vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv

——-

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms

Related Images:

Mācību iestāde BVK

logo

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK ir SIA “Biznesa Vadības Konsultācijas” dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina daudzveidīgas profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas pieaugušajiem. Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK ir dibināta 2011.gada 7. novembrī un reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā (reģ. Nr.2960801064). Izglītības iestādes dibināšanu ir noteikusi mūsdienu straujā biznesa vides attīstība, kas pieprasa jebkuram uzņēmumam vērst uzmanību savu esošo darbinieku vispusīgai attīstībai, lai uzlabotu un padarītu efektīvākus būtiskākos procesus uzņēmumā, tādējādi vairojot klientu uzticību un pozitīvo attieksmi, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, kas savukārt rada pieprasījumu pēc kvalitatīviem un mūsdienu biznesa tendencēm atbilstošiem izglītības pakalpojumiem.

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas spēkā esošā likumdošana. Apmācības tiek organizētas saskaņā ar Izglītības likumuProfesionālās izglītības likumu un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Darbības pamatvirzieni: Mērķis ir sniegt mūsu klientiem kvalitatīvas zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmumu labklājības celšanai mūsdienu mainīgajos tirgus un konkurences apstākļos, kā arī nodrošināt klientiem labākos lektorus un pedagogus, veidot viegli uztveramu, patīkamu mācību procesu, izmantojot jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus, kā arī sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un sabiedrības profesionālo kapacitāti, kvalifikāciju, konkurētspēju un sadarbību.Dažādu nozaru kursi, t.sk. svešvalodu kursi, kursi biznesa vadībā, datorzinībās, lietvedībā, grāmatvedībā, komercdarbībā, biroja darba organizācijā un vadībā, projektu vadībā, mārketingā, pedagoģijā un psiholoģijā, arī citās nozarēs.

 • Publiskie kursi, semināri speciālistiem un/vai interesentiem no dažādiem uzņēmumiem.
 • Korporatīvie kursi, pieskaņojot esošās vai veidojot jaunas mācību programmas atbilstoši katra konkrētā uzņēmuma un tā darbinieku vajadzībām.
 • Izbraukuma semināri uzņēmuma vadībai, struktūrvienībai/ām vai darbinieku kolektīviem.
 • Profesionālās pilnveides kursi.
 • Dažādi projekti, izglītojoši pasākumi un aktivitātes pēc pasūtījuma.

Stiprās puses:

 • plašs un daudzveidīgs piedāvājumu spektrs – gan individuālām apmācībām, gan uzņēmumiem;
 • augsti kvalificēti, savā jomā pieredzes bagāti un zinoši pasniedzēji;
 • elastīga un individuāla pieeja klienta vēlmēm un vajadzībām ar mērķi piedāvāt visefektīvāko risinājumu;
 • atsaucīgs un laipns personāls, teicama kursu organizācija;
 • ērta atrašanās vieta un mūsdienīgi aprīkotas, mājīgas mācību telpas;
 • modernas, uz praksi balstītas mācību metodes un tehniskais nodrošinājums;
 • sadarbībai atvērts, draudzīgs, pozitīvi noskaņots un uz pastāvīgu izaugsmi tendēts kolektīvs.

Related Images:

Grāmatvedība bez priekšzināšanām

Notiek aktīva grupas komplektēšana pieaugušo neformālās izglītības programmā

„Grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” (130 akadēmiskās stundas)

Kursa norises laikā Jums tiek piedāvāti dažādi materiāli, konspekti elektroniski vai papīra veidā, aizpildāmas veidlapas, gada pārskata sastādīšanai nepieciešamās veidlapas un dažādi citi materiāli gan papīra veidā, gan elektroniski.

Tiek organizētas debates, kas liek kursantiem tikt galā ar sarežģītiem jautājumiem, kā arī pilnveido komunikācijas spējas, un efektīvas diskusijas, kas veicina domāšanas un analizēšanas spējas.

Kursa mērķis:  

Sagatavot bilancspējīgu grāmatvedi, kurš pārzina LR nodokļu sistēmu, grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu uzņēmumā, lietvedības pamatus un darba tiesību pamatus. Tiek sniegts arī priekšstats par vienkāršās uzskaites grāmatvedību.

Kursa galvenās tēmas:

 1. Grāmatvedības pamati.
 2. Finanšu grāmatvedība.
 3. Nodokļi un nodevas.
 4. Vadības grāmatvedība.
 5. Naudas plūsmas sastādīšana aizdevuma saņemšanai.
 6. Mikrouzņēmumu grāmatvedība.
 7. Pašnodarbinātas personas grāmatvedība.
 8. Lietvedība.
 9. Darbatiesības.
 10. Ieskats CL saistību tiesībās.

Kursa cena vienam dalībniekam – EUR 355,72 (PVN netiek piemērots).

Kursa norises laiki tiek plānoti pēc grupas vēlmēm!

 

Detalizēta informācija par kursa norises laikiem, īstenošanas vietu, kā arī pieteikšanās kursam elektroniski  anita@macibuiestade.lv, pa tālruni 67225211 vai 28656231, vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv

Related Images: