Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru no pirmdienas aicinām strādājošos pieteikties elektroniski dalībai mūžizglītības programmā

No šā gada 27.janvāra Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) uzsāks elektronisku pieteikumu reģistrāciju dalībai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”, kas nodarbinātām un pašnodarbinātām personām piedāvā papildināt un pilnveidot darbam nepieciešamās prasmes un zināšanas profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmās. Savukārt no 29.janvāra tie pretendenti, kuriem nav iespējas pieteikties elektroniski, savus pieteikumus var iesniegt klātienē no pulksten 9:00 jebkurā NVA filiālē.

NVA atbalstu mūžizglītības apmācībās var saņemt tie strādājošie, kuri visvairāk ir pakļauti bezdarba riskam un kam ir visgrūtāk pielāgoties darba tirgus prasībām, proti – nodarbinātās vai pašnodarbinātās personas, kuras vecākas par 45 gadiem, kā arī personas vecumā no 25 līdz 44 gadiem (ieskaitot), ja tām ir noteikta invaliditāte vai apgādībā ir divi un vairāki bērni vecumā līdz 18 gadiem, vai persona ir atzīta par trūcīgu.

Mūžizglītības pasākumos nevar iesaistīties tie strādājošie, kuri ir valsts civildienesta ierēdņa statusā. Mūžizglītības apmācību kuponu nevar saņemt arī tās nodarbinātās personas, kuras iepriekš jau bija ieguvušas izglītību NVA profesionālās apmācības, pārkvalifikācijas, kvalifikācijas paaugstināšanas vai neformālās izglītības programmās vai šādu izglītību ir ieguvušas vismaz pirms gada, tāpat pasākumā iesaistīties nevar tie, kuri pēdējo divu gadu laikā jau bija piedalījušies ESF projektā „Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām”.

Maksimālā mūžizglītības apmācību atbalsta summa vienai personai 355,72 euro. Apmācību kupona vērtību 100% apmērā NVA apmaksās personām ar invaliditāti, divu vai vairāku bērnu līdz 18 gadiem vecākiem un trūcīgām personām, kā arī tiem, kam līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanai ir atlikuši ne vairāk kā pieci gadi. Atbalsta apmērs pārējiem pasākuma dalībniekiem ir 70% no maksimālās apmācību kupona vērtības. Maksimālais apmācību laiks Mūžizglītības pasākumu ietvaros – 6 mēneši.

INFORMĀCIJA UZZIŅAI: Reģistrēties kuponiem elektroniski varēs NVA mājas lapā: www.nva.gov.lv, sākot no 27.01.2014. pulksten 10:00. Atverot mājas lapu, labajā pusē būs baneris ar uzrakstu ”Mūžizglītības pasākumi! Reģistrēšanās kuponiem” Tāpat reģistrēties varēs, uzspiežot uz linku mājas lapā publicētajā paziņojumā: „Šeit nodarbinātie var elektroniski reģistrēties mūžizglības kupona saņemšanai”.

Related Images:

Share This

Share this post with your friends!