Notiek aktīva grupas komplektēšana pieaugušo neformālās izglītības programmā

„Grāmatvedība (bez priekšzināšanām)” (130 akadēmiskās stundas)

Kursa norises laikā Jums tiek piedāvāti dažādi materiāli, konspekti elektroniski vai papīra veidā, aizpildāmas veidlapas, gada pārskata sastādīšanai nepieciešamās veidlapas un dažādi citi materiāli gan papīra veidā, gan elektroniski.

Tiek organizētas debates, kas liek kursantiem tikt galā ar sarežģītiem jautājumiem, kā arī pilnveido komunikācijas spējas, un efektīvas diskusijas, kas veicina domāšanas un analizēšanas spējas.

Kursa mērķis:  

Sagatavot bilancspējīgu grāmatvedi, kurš pārzina LR nodokļu sistēmu, grāmatvedības kārtošanu un organizēšanu uzņēmumā, lietvedības pamatus un darba tiesību pamatus. Tiek sniegts arī priekšstats par vienkāršās uzskaites grāmatvedību.

Kursa galvenās tēmas:

  1. Grāmatvedības pamati.
  2. Finanšu grāmatvedība.
  3. Nodokļi un nodevas.
  4. Vadības grāmatvedība.
  5. Naudas plūsmas sastādīšana aizdevuma saņemšanai.
  6. Mikrouzņēmumu grāmatvedība.
  7. Pašnodarbinātas personas grāmatvedība.
  8. Lietvedība.
  9. Darbatiesības.
  10. Ieskats CL saistību tiesībās.

Kursa cena vienam dalībniekam – EUR 355,72 (PVN netiek piemērots).

Kursa norises laiki tiek plānoti pēc grupas vēlmēm!

 

Detalizēta informācija par kursa norises laikiem, īstenošanas vietu, kā arī pieteikšanās kursam elektroniski  anita@macibuiestade.lv, pa tālruni 67225211 vai 28656231, vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv

Related Images:

Share This

Share this post with your friends!