Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes līdz 2017. gada 16. augustam pieteikties izglītības programmu īstenošanai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Pieaugušo izglītības projekta) ietvaros.

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām. 

Mācību vajadzību saraksti apkopoti sadaļā Dokumenti un veidlapas. Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā. Izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas.

Vienlaikus informējam, ka VIAA notiks informatīvi semināri par izglītības iestāžu dalību projektā – 2017. gada 18. jūlijā, plkst. 13.00 un 20. jūlijā, plkst. 13.00. Pieteikšanās semināriem līdz 14. jūlijam. Detalizētāka informācija par semināru un pieteikšanās kārtību.

Ar pilniem izsludinātā konkursa noteikumiem var iepazīties sadaļā Pieaugušo izglītība » Izsludinātie konkursi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2017. gada novembris.

VIAA kontaktpersonas: Ingus Zitmanis, tālr. 67854771, e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv; Kristīne Logina, tālr. 67854760, e-pasts: kristine.logina@viaa.gov.lv.

Avots: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/?text_id=39462

Related Images:

Share This

Share this post with your friends!