Datorzinības bez priekšzināšanām

Loading Map....

Datums/Laiks
Datums - 09/12/2019
0.00

Atrašanās vieta
Biznesa Vadības Konsultācijas

Kategorija(as) Bezdarbnieki un darba meklētāji, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegto kuponu


Neformālās izglītības programma “Datorzinības (bez priekšzināšanām)”

120 akadēmiskās stundas.

Programmas apguve iespējama bezdarbniekiem un darba meklētājiem, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegto kuponu.

Norises laiks: 09.decembris.

Kursu norises vieta: Rīga, Elijas iela 17, 5.stāvs, 560.kabinets.

Izglītības programmas mērķis –

dot pamatzināšanas un pamatiemaņas darbā ar datoru: pastāvīgi uzsākt darbu, strādāt ar teksta dokumentiem, elektroniskām tabulām, aprēķinu veikšanai un prezentācijām, prast atrast nepieciešamo informāciju. Interneta un elektroniskā pasta izmantošana.
Programma tiek īstenota nodrošinot pēc katras tēmas teorētiska pamatojuma praktisko nodarbību. Tiek izskatītas visas pamattēmas, kuras ir nepieciešamas, lai saprast, kā strādā dators, kā strādāt ar datoru un iegūt praktiskās iemaņas darbā ar datoru.

Tēmas:
1. Datoru uzbūve, programmnodrošinājuma veidi un pielietošanas mērķi.
2. Datora ieslēgšana, izslēgšana, lietotāju konfigurācija.
3. Microsoft Windows operētājsistēma.
4. Darbs ar diskiem, failiem un mapēm.
5. Darbs ar tastatūru.
6. Teksta redaktors Microsoft Word.
7. Elektroniskā tabula Microsoft Excel.
8. Prezentāciju veidošana Microsoft PowerPoint vidē.
9. Bilžu apstrādes pamati.
10. Internets. Pārlūkprogrammas. E-pasts. Informācijas meklēšana datu nesējos un internetā.

————-

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms