Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim

Loading Map....

Datums/Laiks
Datums - 09/12/2019
0.00

Atrašanās vieta
Biznesa Vadības Konsultācijas

Kategorija(as) Bezdarbnieki un darba meklētāji, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegto kuponu


Neformālās izglītības programma “Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim”

150 akadēmiskās stundas.

Programmas apguve iespējama bezdarbniekiem un darba meklētājiem, izmantojot Nodarbinātības valsts aģentūras izsniegto kuponu.

Kursu sākums: 09.decembris.

Kursu norises vieta – Rīga, Elijas iela 17, 5.stāvs, 560.kabinets.

Programmas mērķis:

paplašināt izglītojamo prasmes un kompetences līmeni latviešu valodas profesionālajā leksikā, kas prasa zināšanas gan mutiskajā (verbālajā), gan rakstiskajā komunikēšanā; spēt latviski sazināties apgūto tēmu ietvaros ar cilvēkiem, kuri tajā runā brīvi, saprast viņu teikto, apspriest ar viņiem darba un sadzīves jautājumus.

Programmas saturs:

izglītojamais spēs brīvi saprast un komentēt dažādus tekstus; pratīs veidot dažādas teikumu konstrukcijas; pratīs rakstīt dažādas sarežģītības dokumentu tekstus; brīvi spēs runāt par dažādām profesionālām tēmām.

——-

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms