Vai zinājāt, ka dokumentam nav juridiska spēka, ja tas ir nepareizi noformēts?

 

Atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem sniegsim Jums atbildes uz šo un vēl daudziem jautājumiem seminārā

 

 

 „Aktualitātes un izmaiņas lietvedībā”

(8 akadēmiskās stundas)

Semināra cena vienam dalībniekam – EUR 80.00 (PVN netiek piemērots).

Semināra mērķis   

 • Sniegt nepieciešamās teorētiskās zināšanas lietvedības darbā un praktiskās iemaņas dažādu dokumentu izveidē un noformēšanā;
 • Sniegt informāciju par jaunākajām izmaiņām normatīvajos dokumentos, kas regulē lietvedības procesa un arhīva darba organizēšanu uzņēmumā.

Semināra tematika

 • Reglamentējošie dokumenti, izmaiņas normatīvajos dokumentos lietvedības jomā;
 • Uzņēmuma lietvedības procesa organizācija;
 • Dokumentēšana un dokuments;
 • Dokumenta juridiskais spēks;
 • Izmaiņas dokumentu uzbūvē un noformējumā (rekvizīti, dienesta atzīmes, dokumenta teksts);
 • Lietvedības instrukcija;
 • Rīkojumu dokumenti (rīkojums, pavēle, lēmums, norādījumi);
 • Faktus fiksējoši dokumenti( izziņa, akts, protokols, pārskats u.c.);
 • Sarakstes dokumenti (iesniegums, pilnvara, vēstule, ziņojums u.c.);
 • Organizatoriskie dokumenti (instrukcijas, nolikumi, noteikumi u.c.);
 • Personāla dokumenti (iesniegums, paskaidrojums, darba līgums u.c.);
 • Publisko tiesību līgumi;
 • Dokumentu apgrozība un reģistrācijas veidi;
 • Dokumentu atvasinājumi, dokumenta dublikāts;
 • Iesniegumu likums. Iesniegumu un sūdzību reģistrācija, atbilžu sniegšana;
 • Elektronisko dokumentu noformēšana un saglabāšanas kārtība;
 • Arhīvu likums. Izmaiņas organizācijas arhīva darbā;
 • Lietu nomenklatūras nozīme dokumentu saglabāšanā. Lietu nomenklatūras izveidošana pēc struktūrvienību vai darbības virzienu principa. Dokumentu iedalījums pēc to glabāšanas termiņiem, to vērtība;
 • Dokumentu kārtošanas principi. Lietu noformēšana: vāka noformēšana, lapu numerācija, apliecinājuma ieraksts, lietā esošo dokumentu uzskaites saraksts;
 • Aktu par dokumentu atlasi iznīcināšanai sastādīšana un dokumentu iznīcināšanas kārtība;
 • Dokumentu uzskaite. Izmantošanas kārtība.

Semināra vadītāja – Aija Zeltiņa, SIA „ISOTECH” valdes priekšsēdētāja palīgs, SIA „Livland” un SIA „Ģeoplāns” izpilddirektore, SIA „Livland Grupa” administrācijas daļas vadītāja, SIA „Energolukss” personāldaļas un kvalitātes vadītāja. Daudzu gadu praktiskā darba pieredze personāla atlases procesa izstrādē un ieviešanā, lietvedības procesu izstrādē un lietvedības darba organizēšanā, nomenklatūras izstrādē, darbinieku vadīšanā un darba organizēšanā, uzņēmuma mārketinga procesu izstrādē un ieviešanā.

Ja vēlaties pieteikties šiem kursiem, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms
Related Images:

Share This

Share this post with your friends!