Programmas mērķis

Sniegt zināšanas par to, kā pareizi uzrakstīt līgumu vai citu tiesiska darījuma aktu, lai nodibinātu darba tiesiskās attiecības ar mazāku slogu uzņēmējam, sniegt praktiskus padomus darba līguma sastādīšanā, kā pareizi veidot amata aprakstu un izstrādāt un noformēt rīkojumus.

 

 

Ieguvumi

 

Apgūstot šo kursu, Jūs iegūsiet praktiskas zināšanas un iemaņas par  to, kas ir darba līgums – formāls “papīrs” vai darba tiesību un sociālā nodrošinājuma garants; par to, kādas normas obligāti jāraksta darba līgumā, kādas papildu normas drīkst rakstīt darba līgumā, kādas normas nedrīkst rakstīt darba līgumā; par grozījumu izdarīšanu darba līguma noteikumos; par amata apraksta nozīmību uzņēmumam un darbiniekam, par amata apraksta saturu; par rīkojumiem kā tiesisko attiecību nodibināšanas, grozīšanas un izbeigšanas dokumentiem; par darba līgumu, amata aprakstu un rīkojumu juridiskais spēku.

 

Ja vēlaties pieteikties šiem kursiem, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms
Related Images:

Share This

Share this post with your friends!