Seminārs „Dokumentu un arhīva pārvaldība institūcijā”

(8 akadēmiskās stundas)

Semināra cena 1 dalībniekam – EUR 60.00 (PVN netiek piemērots)
Semināra norises laiks – ____, plkst. 10.00 – 17.00.

 

 

Semināra mērķis:

Papildināt un pilnveidot zināšanas, kā arī praktiskās prasmes arhīva darba organizācijā un dokumentu arhivēšanā.

Mērķauditorija:  

Institūciju, uzņēmumu sekretāri, biroju administratori un vadītāji, kuriem ir svarīgi, lai atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

  • dokumenti tiktu sakārtoti noteiktā sistēmā;
  • dokumenti vienmēr būtu atrodami un izmantojami kā apliecinājumi un pierādījumi gan darbiniekiem, gan vadībai;
  • dokumenti ar arhīvisku vērtību (pastāvīgu un ilglaicīgu) tiktu saglabāti un tos varētu atbilstoši izmantot kā tiesisku apliecinājumu un pierādījumu gan institūcijas, uzņēmumi, gan darbinieki.

Semināra galvenās tēmas:

  • Normatīvie akti dokumentu un arhīva pārvaldības jautājumos
  • Institūcijā realizējamie procesi dokumentu un arhīva pārvaldībā (atbildības noteikšana, dokumentu uzskaitīšana/reģistrēšana, sistematizēšana lietās, dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana, klasifikācijas shēmas un lietu nomenklatūra veidošana, dokumentu aprakstīšana, iznīcināšana, glabāšana, nodošana glabāšanai LNA)
  • Institūcijā veidojamie dokumenti dokumentu un arhīva pārvaldības jomā (iekšējie normatīvie akti arhīva pārvaldības jautājumos, klasifikācijas shēma, lietu nomenklatūra, uzskaites saraksti, dokumentu iznīcināšanas akts, arhīviskais apraksts, akti un žurnāli)
  • Elektroniskie dokumenti un papīra dokumenti institūcijā. Kā tos iekļaut kopējos procesos (reģistrēt, saglabāt, arhivēt)?
  • Ekspertu komisijas darbs
  • Viedokļu apmaiņa un diskusija

Dalībnieku ieguvumi:  

Dalībnieki iegūst izpratni par dokumentu un arhīva pārvaldības procesiem un dokumentiem, kas tiek radīti šajos procesos, kā arī par prasībām, ko institūcijai nosaka normatīvie akti.

Semināra vadītāja – Andra Ancāne, Lauku atbalsta dienesta Administratīvā departamenta Lietvedības daļas vadītāja; pieredze darbā lietvedībā un arhīva darba organizācijā valsts pārvaldes iestādē kopš 1998.gada.

Ja vēlaties pieteikties šiem kursiem, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms
Related Images:

Share This

Share this post with your friends!