Seminārs „Rakstiskās komunikācijas, lietišķās etiķetes un lietvedības pamatprincipi”
(8 akadēmiskās stundas)

Semināra cena vienam dalībniekam – EUR 60.00 (PVN netiek piemērots).
 

 

Semināra mērķis   

 • Attīstīt prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas efektīvas rakstiskās komunikācijas veidošanā – prezentācijās, sanāksmēs, savstarpējās attiecībās un lietišķu kontaktu veidošanā.
 • Sniegt jaunāko informāciju, teorētiskas zināšanas un praktiskās iemaņas, kas veido pārliecinātas, mūsdienīgas personības imidža veidošanas iespējas dažādos sociālās saskarsmes līmeņos, pārzina biznesa ētikas normas uzņēmumā.

Semināra tematika

 • Komunikācijas jēdziens un efektīvas rakstveida komunikācija pamatelementi
 • Rakstiskās komunikācijas iespējas un iespējamie šķēršļi
 • Dokumenta struktūras veidošana, dažādu dokumentu noformēšana – iesniegums, rīkojums, protokols, akts utt.
 • Vēstules rakstīšana
 • Komunikācija ar dažāda tipa cilvēkiem, ētikas normas
 • Etiķetes ievērošana un pielietošana saskarsmē
 • Pirmais iespaids un tā nozīme, imidžs
 • Apģērba un ārējā izskata etiķete
 • Reprezentācijas dāvanas
 • Uzvedība vizītes vai divu partneru sarunas laikā
 • Kontakts pa telefonu
 • Kontakts caur elektroniskā pasta vēstulēm
 • Aktuālais vārdu pareizrakstībā: lietvārda formu pareizrakstība; darbības vārda formu pareizrakstība; kopā vai šķirti rakstāmi vārdi; lielā sākumburta lietošana; dokumentos biežāk lietojamie saīsinājumi; iestāžu un firmu nosaukumi; lietvārda formas izvēle; amata un aroda nosaukumi; personas vārds un uzvārds; lietvārda locījumi lietišķā tekstā; īpašības vārda formas izvēle; darbības vārda formas izvēle; vietniekvārda izvēle; palīgvārdu izvēle
 • Pamatlikumi teikuma veidošanā, pieturzīmju lietošana.

Semināra norise

Semināra laikā dalībnieki iegūst teorētiskās zināšanas par dažādu dokumentu struktūras veidošanu, par argumentācijas veidošanu un sadarbības veicināšanu rakstiskajā komunikācijā, par etiķetes ievērošanu biznesa attiecībās.

Semināra laikā dalībnieki, piedaloties praktiskos vingrinājumos, diskusijās, paaugstina un pilnveido savas rakstiskās komunikācijas prasmes.

Semināra vadītāja – Aija Zeltiņa, SIA „ISOTECH” valdes priekšsēdētāja palīgs, SIA „Livland” un SIA „Ģeoplāns” izpilddirektore, SIA „Livland Grupa” administrācijas daļas vadītāja, SIA „Energolukss” personāldaļas un kvalitātes vadītāja. Daudzu gadu praktiskā darba pieredze personāla atlases procesa izstrādē un ieviešanā, lietvedības procesu izstrādē un lietvedības darba organizēšanā, nomenklatūras izstrādē, darbinieku vadīšanā un darba organizēšanā, uzņēmuma mārketinga procesu izstrādē un ieviešanā.

 
Ja vēlaties pieteikties šiem kursiem, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms
Related Images:

Share This

Share this post with your friends!