Valsts valoda (ar angļu pamatvalodu) – 120 akadēmiskās stundas

Izglītības programmas mērķis:

Veicināt ikviena Latvijas iedzīvotāja multilingvismu, pozitīvu attieksmi pret latviešu valodu un valodu daudzveidību; popularizēt valsts valodas zināšanu nepieciešamību, lai sabiedrība spētu integrēties uz valsts valodas pamata un valodas apguvēji spētu sekmīgi konkurēt darba tirgū.

Mācību kursa mērķauditorija ir jebkurš pieaugušais Latvijā bez latviešu valodas priekšzināšanām (vai nelielām neformālām priekšzināšanām), kas spēj sazināties angļu (bet ne krievu) valodā un vēlas apgūt latviešu valodu un latviešu kultūru, izmantojot angļu valodu kā starpniekvalodu.

Mācību kursa uzdevumi:

– veicināt vēlmi apgūt un lietot latviešu valodu ikdienas saziņā;
– radīt izpratni par latviešu valodas skaņu sistēmu, gramatikas kategorijām;
– balstoties uz komunikatīvo, kā arī tematisko pieeju valodas apguvē, dot iespēju apgūt leksiku, izteikt svarīgākās valodas funkcijas saistībā ar šādām tēmām:

1) sasveicināšanās, iepazīšanās,
2) adrese, atrašanās vieta,
3) ģimene, cilvēka izskats, raksturs,
4) dzīvesvietas raksturojums, mājokļa iekārtojums,
5) vieta un laiks,
6) dienas plānojums, ikdiena, ēdienreizes,
7) pilsēta, sabiedriskais transports,
8) laika apstākļi,
9) veselība,
10) kafejnīcā, restorānā,
11) iepirkšanās,
12) brīvais laiks,
13) ceļošana,
14) svētki;

– nepieciešamības gadījumā palīdzēt valodas apguvējiem sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei A 1 – A 2 līmenī  (pārbaudei, lai iegūtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju).


Ja vēlaties pieteikties šiem kursiem, lūdzu aizpildiet doto kontaktu formu un mēs Jums piezvanīsim:

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms
Related Images:

Share This

Share this post with your friends!