Piedāvājam dažādus pedagogu profesionālās pilnveides kursus – Mobings skolā; Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos; Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumos; Vardarbības veidi, cēloņi un sekas, vardarbības mazināšanas iespējas; Pedagogu profesionālās izdegšanas mazināšanas iespējas u.c.

Seminārs „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”

(8 akadēmiskās stundas)

(pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem) – PIRMREIZĒJAIS SEMINĀRS tiem, kas nav klausījušies šo kursu

– semināru iespējams novadīt arī tiešsaistē, par to iepriekš vienojoties /tālrunis 67225211 vai 26784161/.

Norises laiks: 26.-29.10.

Semināra mērķis:  

• sniegt zināšanas par galvenajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem, normatīvajiem aktiem, kas to regulē;
• sniegt zināšanas par vardarbības veidiem;
• sniegt zināšanas par saskarsmes veidošanu ar bērniem.

Semināra galvenās tēmas:

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā;
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;
3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;
4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē;
5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu;
7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Lektore Ilze Jeļinska, praktizējoša juriste, advokāte, specializējusies bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos.

Semināra programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

Pieteikties semināram varat elektroniski marita@universalservices.lv,
pa tālruni 67225211 vai 26784161
vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv