Loading Map....

Datums/Laiks
Date(s) - 24/11/2016
9.00 - 12.00

Vieta
SIA Biznesa Vadības Konsultācijas

Kategorija(as)


DATUMS NAV NOTEIKTS!

Neformālās izglītības programmas apraksts

Kursa sākums ______. Nodarbības notiks Rīgā, Akadēmijas laukums 1, katru dienu no 09.00-12.00.

Kursu cena vienam dalībniekam – EUR 350.00 (PVN netiek piemērots).

1 . Izglītības programmas nosaukums: Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)
  Izglītības programmas īstenošanas ilgums: 150 akadēmiskās stundas
  Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi: Apliecība par pieaugušo neformālo izglītību
  Izglītības programmas mērķis Sniegt zināšanas par grāmatvedības programmas priekšrocībām, finanšu grāmatvedības dokumentu iegrāmatošanu grāmatvedības programmā, finanšu grāmatvedības dokumentu reģistru un finanšu grāmatvedības atskaišu sagatavošanu, lai prastu veikt uzskaiti datorizētā vidē – grāmatvedības programmā Horizon vai Bilance.
  Izglītības programmas īss apraksts( tai skaitā – tēmas) 

 

Kursos tiks sniegtas prasmes, lai varētu patstāvīgi datorprogrammā sastādīt bilanci, peļņas vai zaudējumu aprēķinu un spētu veikt dažādas uzņēmuma saimnieciskās darbības operācijas, ieskaitot algu aprēķinu, pamatlīdzekļu nolietojumu u.c., kā arī sagatavot PVN atskaiti.Tēmas:

 1. Kas ir grāmatvedības programma, tās iespējas (programmas dotās iespējas, datu rezerves kopiju veidošana, datu glabāšana. utml.);
 2. Dokumentu ievade (kā ievadīt dokumentus – grāmatojumi);
 3. Noliktavas uzskaite (noliktavas uzskaites īpatnības programmā, preču norakstīšanas principi (iespējas), iespējamie attaisnojuma dokumentu veidi; automātiskā kontēšana; preču piegādes dokumentu un rēķinu izrakstīšana; preču norakstīšana; noliktavas sadaļas izmantošana nākamo periodu izdevumu uzskaitei, mazvērtīgā inventāra uzskaitei; inventarizācija);
 4. Kases un bankas operācijas (kases un bankas operāciju ievade; maksājumu imports-eksports; pārskati);
 5.  Darbinieki un algas (darbinieku uzskaite; tabeles aizpildīšana; algu atvaļinājumu, slimības naudu aprēķini; vidējā izpeļņa; dažādas atskaites sistēmā);
 6. Pamatlīdzekļi un nemateriālie ieguldījumi (pamatlīdzekļu uzskaites īpatnības; nolietojumu aprēķins; dažādu atskaišu veidošana; inventarizācija);
 7. Nodokļu atskaites (atskaišu veidošanas principi; PVN deklarācija un pielikumi, tās veidošana; izmaksas fiziskajām personām);
 8. Gada pārskats (gada pārskata atskaites sistēmā – bilance, peļņas vai zaudējumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, pamatlīdzekļu atskaites; izveidošanas principi);
 9. Finanšu atskaites (dažādu finanšu atskaites – kontu pārskati, operācijas laika periodā u.tml., to izveidošana);
 10. Plānošana un finanšu analīze (budžeta plānošana; parādu analīze; salīdzināšanas akti u.c.);
 11. Atskaišu veidošana, datu eksportēšana (datu eksportēšana uz Excel; atskaišu saglabāšana u.c.).
  Izglītības programmas apguves kvalitātes novērtēšana (noslēguma pārbaudījuma veids) Eksāmens

Pieteikties semināram varat elektroniski info@macibuiestade.lv,
vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv

——-

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms

Related Images:

Share This

Share this post with your friends!