Loading Map....

Datums/Laiks
Date(s) - 30/11/2016
0.00

Vieta
SIA Biznesa Vadības Konsultācijas

Kategorija(as)


DATUMS NAV NOTEIKTS!

Mācību kurss „Programmatūras projekta uzraudzība”

(24 akadēmiskās stundas)

Kurss tiek piedāvāts iestādei vai uzņēmumam kā korporatīvais kurss, par cenām un norises laikiem vienojoties.

Mērķauditorija:  

Programmatūras projektu vadītāji, biznesa un sistēmu analītiķi, visi tie, kas saistīti ar tādu projektu attīstību, kuros ir programmatūras izstrādes komponente.

Kursa mērķis:

Iepazīstināt dalībniekus ar programmatūras izstrādes un/vai ieviešanas vadību un uzraudzību, kā arī programmatūras izstrādes projektos izmantojamiem standartiem un praktiskiem paņēmieniem, lai tiktu sasniegti projektam izvirzītie rezultāti. Praktisko darbu laikā tiek izpētīts konkrēta projekta scenārijs, studentiem strādājot nelielās darba grupās, sākot no sistēmas mērķu noteikšanas un modelēšanas, līdz ieviešanas darbiem.

Izdales materiālos ietilpst lekciju materiāli, kā arī veidnes, kas praktiski izmantojamas projekta pārvaldības dokumentiem, piemēram projekta pārvaldības plānam, testēšanas vai ieviešanas plānam. Kursa laikā plaši tiek izmantotas diskusijas, kurss ir interaktīvs un aizraujošs.

Kursa galvenās tēmas:

1 Sesija– ievads

1. Kursa ievads

2. Pamata procesi programmatūras izstrādes projektos

3. Pasūtītāja/Konsultanta/Izstrādātāja atbildība

4. Projekta organizatoriskā struktūra, liela un maza izmēra projektiem

5. Juridisko dokumentu struktūra

6. Projektā izmantotie apmaksas principi „fiksēta cena” vai „laiks&materiāli”

7. Praktiskais darbs: scenārija analīze, piemērotākais modelis projekta organizācijai un apmaksai

2 Sesija–programmatūras projekts

1. Projekta norise, skatījums no risku viedokļa

  1. Projekta būtiskākie dokumenti: projekta pārvaldības plāns, kvalitātes pārvaldības plāns, ieviešanas plāns, to vieta izstrādes procesā.

3. Projekta pārvaldības plāns, galvenie elementi, to nozīme.

  1. Praktiskais darbs: projekta pārvaldības plāns praktiskā darba scenārijam uzmetums

3 Sesija– kvalitāte

1. Kvalitātes jēdziens

2. Projekta kontrole: atskaitīšanās, rezultāti un resursi

  1. Paņēmieni projekta kvalitātes uzlabošanai, veiklās („agile”) izstrādes metodes, to ietekme

4. Praktiskais darbs: ieteicamie paņēmieni projekta kvalitātes uzlabošanai

5. Kvalitātes pārvaldības plāns, galvenie elementi, to nozīme

  1. Kontrole pret plānu: galvenie uzdevumi analīzes, projektēšanas, izstrādes, dokumentēšanas, testēšanas laikā

7. Praktiskais darbs: projekta kvalitātes pārvaldības plāna uzmetums

4 Sesija– riski

1. Riska un risku pārvaldības jēdziens

2. Riski piedāvājumā un līgumā

3. Riski izstrādes gaitā

4. Riski ieviešanas gaitā

5. Praktiskais darbs: risku analīze praktiskā darba scenārijam

5 Sesija – ieviešana

1. Ko faktiski nozīmē programmatūras projekts

2. Ieviešanas jēdziens

3. Darbi ieviešanas laikā, atbildības un resursi

4. Praktiskais darbs: ieviešanas plāna sastādīšana praktiskā darba scenārijam

6 Sesija – noslēgums

1. Kopskats uz projekta procesiem un kontroles vietu tajos

2. Audits kā projekta instruments

3. Citi instrumenti

4. Noslēgums – diskusija

Kursantu skaits grupā: 6 – 12.

Kursa vadītāji – Māris Gabaliņš, IT sistēmu konsultants.

Dita Gabaliņa, LR Veselības ministrijas ministres padomniece IT jautājumos.

Pieteikties semināram varat elektroniski info@macibuiestade.lv,
vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv

——-

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms

Related Images:

Share This

Share this post with your friends!