Lūdzu aizpildiet kontaktu formu, lai pieteiktos par pasniedzēju mūsu mācību iestādē!.

* obligāti aizpildāms

Pieejamie dokumentu formāti
Maksimālais dokumenta lielums

jolantaVārds, uzvārds: Jolanta Baltiņa

Īss apraksts: 
Mg Psych, lektore, psihodrāmas psihoterapeite un supervizore. Praktiskais pielietojums – vairāk kā 15 gadus darbojos kā lektore, vadu lekcijas, nodarbības, praktiskos seminārus. Galvenās darbības jomas – saskarsme, darbs organizācijā, sevis pilnveidošana. Vairāk kā 15 gadus darbojos kā psiholoģe un vairāk kā 10 gadus darbojos kā psihodrāmas psihoterapeite, sniedzot individuālās konsultācijas, vadot psihoterapijas grupas un personības izaugsmes treniņus. Moto – viss kas notiek, notiek – tad, kad tam jānotiek un noteikti uz labu!

—————————————————————————————————————————————————

Madara Brunava pictureVārds, uzvārds: Madara Brunava

Īss apraksts: 
Māksla ir radīt un veidot ar dvēseli un sirdi. Prāts ir instruments, kas to realizē. Šī ir zelta atslēga visam. Uzskatu, ka vissvarīgākais ir būt radošam un vienmēr attīstīt sevi, uzsākt ko jaunu un mīlēt.

Pasaulē ir daudzas dimensijas un no mums ir atkarīgs, kurā vēlamies dzīvot. Sevi pozicionēju kā rakstnieci, mākslinieci un kreatīvā mārketinga speciālisti. Maģistra grādu mākslā ieguvu Bournmutas Universitātē Anglijā un Bakalaura grādu biznesa vadībā un reklāmā- sabiedriskajās attiecībās ieguvu Latvijā.
Piedaloties dažādos starptautiskos projektos Anglijā un veidojot tos pati, esmu guvusi praktisko pieredzi projektu vadībā.

Visaugstākais intelektuālisms nevar eksistēt bez absolūtā trakuma.
/Aristotelis/

—————————————————————————————————————————————————

Vārds, uzvārds: Dagnija Grundmane

Īss apraksts: 1. līmeņa augstākā izglītība IT jomā, datortīklu un datorsistēmu administratores specialitāte. Vairāku gadu pieredze IT un e-komercijas jomā, gan kā vadītajai, gan kā speciālistei. Sāku vadīt apmācības papildus e-komercijas vadītājas amatam un iemīlējos pasniedzēja profesijā. Kopš tā brīža mana pamatnodarbošanās ir pasniegšana. Es mīlu cilvēkus un vislielāko gandarījumu man sniedz brīži, kad redzu, ka cilvēks ir iemācījies ko jaunu.

—————————————————————————————————————————————————

Vārds, uzvārds: Edmunds Paegle

Īss apraksts: Man ir pieredze zinātniskā darbā un mācību darbā dažādās izglītības iestādēs, kā arī vairāk kā 15 gadu pieredze praktiskā darbā ar dažāda veida datortehniku un tīmekļa vietņu izveidi kā datortīkla administratoram un datorgrafiķim. Vienlaicīgi konsultēju un apmācīju darbiniekus viņiem nepieciešamo biroja datorprogrammu lietošanā.

Datortehnika un lietojumprogrammas attīstās ļoti strauji, bet ar to saistītās informācijas apjoms pieaug  vēl straujāk. Es palīdzēšu atrast ceļu informācijas lavīnā un, pirmkārt, apgūt svarīgākās iemaņas darbam, lai Jūs turpmāk varētu sekmīgi pilnveidoties.

—————————————————————————————————————————————————


Vārds, uzvārds: R. Lukjanska

Īss apraksts: Personāls Plus vadītāja (professional MBA “Innovations & Enterpreunership”). Renāte savu praktisko pieredzi un kompetenci ir attīstījusi  starptautiskos uzņēmos strādājot par biznesa attīstības vadītāju Baltijas valstīs, pārdošanas un mārketinga vadītāju Francijas uzņēmumā „Unilever Baltic”, Sieta-Altadis, kā arī Baltijas valstu tirdzniecības mārketinga koordinatori Master Foods Latvia (Mars Incorporated Unit), konsultējot uzņēmumus par starptautiskiem projektiem.

 

—————————————————————————————————————————————————


Vārds, uzvārds: T. Kalniņa

Īss apraksts: Maģistra grāds ģeogrāfijā, maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (IBM), studijas doktorantūrā. 20 starptautiskas publikācijas. Pēc 37 gadiem,  skolā mācot ģeogrāfiju, ekonomiku, dabas zinības, sociālās zinības, vēsturi, bioloģiju, astronomiju, fiziku u.c. priekšmetus, 2003. gadā sāku pieaugušo izglītības iestādēs lasīt lekcijas – Uzņēmējdarbības uzsākšana, Uzņēmējdarbības pamati, Uzņēmuma darba organizācija, Tirgzinības un reklāma, Vides aizsardzība un vide, Vadības un kvalitātes pamati.

 

—————————————————————————————————————————————————


Vārds, uzvārds:  S.Zeltiņa

Īss apraksts: Maģistra grāds sociālajās zinībās – ekonomikā LLU. Strādā par pasniedzēja no 1998.gada. Uzņēmēja no 1994.gada. Praktiskā pieredze ES līdzfinansēto projektu vadīšanā un administrēšanā. Līdzautore mācību grāmatai  un darba burtnīcai “Naudas pasaule.” Materiāli sagatavoti un tiek lasītas lekcijas  par tēmām :„Komercdarbības pamati”, „Saimnieciskās darbības uzskaite un nodokļi”, “Mārketinga pamati”, “Projektu izstrāde un vadība.”

 

—————————————————————————————————————————————————


Vārds, uzvārds: J. Lapkovskis

Īss apraksts: Atrodos nemitīgā attīstībā, katru dienu cenšos apgūt ko jaunu, pilnveidoties, tajā pašā laikā saprotot, ka šis process ir bezgalīgs.

Visu savu darba mūžu esmu strādājis ar cilvēkiem dažādos vecumposmos, runājot par profesijas un aicinājuma apvienošanu, tad jāteic, ka man ir paveicies abus apvienot- izvēloties psihologa specialitāti. Strādājot skolā, maģistra studiju laikā, tiku izstrādājis savu autorprogrammu par pusaudžu agresīvās uzvedības korekciju, kā arī vadījis neskaitāmas psiholoģisko treniņu nodarbības gan skolēniem, gan viņu vecākiem. Sava darba gaitās NVA (Nodarbinātības valsts aģentūrā) vadīju seminārus, kuri saistīti ar darba meklēšanas problēmjautājumiem, kā arī sniedzu psiholoģisko palīdzību un atbalstu daudziem cilvēkiem.

Īsumā sevi raksturotu kā nosvērtu, kārtīgu, strādīgu, saticīgu, komunikablu, izpalīdzīgu un saprotošu cilvēku. Patīk ceļot, strādāt dārzā, lasīt dažādu literatūru, apmeklēt dažādus kvalifikācijas celšanas kursus, joga u.c.

Moto: ir risinājumi- nav problēmu!

—————————————————————————————————————————————————


Vārds, uzvārds: M. Zeltiņa

Īss apraksts: Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts, pamatskolas pedagoģijas un metodiku specialitāte, pamatskolas skolotāja; Rēzeknes Augstskola, sociālo zinātņu maģistre vadības zinātnē.

Biedrības “Zaļais meridiāns”, valdes locekle, biedrības “Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija” padomes locekle, Sorosa fonda „Latvija” finansēto projektu vadītāja, starptautisku projektu dalībniece, mācību līdzekļu līdzautore.

Daudzu gadu lektora pieredze šādos mācību kursos – „Projektu vadība”, „Mārketings”, „Ekonomika”, „Vadības pamati” u.c.
—————————————————————————————————————————————————

 
Related Images:

Share This

Share this post with your friends!