Seminārs par bērnu tiesībām.

Seminārs par bērnu tiesībām.

AKTUĀLS SEMINĀRS! VĒL IR BRĪVAS VIETAS!

 

No 2015.gada 1.septembra ir obligāta prasība apgūt 8 stundu apmācību par bērnu tiesībām, normatīvajiem aktiem, vecāku tiesībām un pienākumiem visiem vispārējās izglītības, profesionālās izglītības un interešu izglītības pedagogiem un jebkurai citai personai, ja ar tās pieņemtu pārvaldes lēmumu, faktisko rīcību vai cita veida darba vai dienesta pienākumu veikšanu tiek vai var tikt skartas bērna tiesības un tiesiskās intereses (tehniskajiem darbiniekiem, apkalpojošam personālam u.tml.). Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noteicis, ka bez apliecinājuma par šādas apmācības apguvi, pedagogam var tikt liegts uzsākt pedagoģisko procesu.

Lai Jūs šis fakts nepārsteigtu nesagatavotus, aicinām noklausīties semināru “Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”, lektore Ilze Kajaka, praktizējoša juriste, advokāte, specializējusies bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos.

Pēc Jūsu vēlmēm novadīsim semināru Jums ērtā laikā un vietā – Jums atliek tikai nokomplektēt klausītāju grupu.

Atsauksmes par semināru:


atsauksme3atsauksme2atsauksme

 

 

 

 

 

 

 


Seminārs „Bērnu tiesību aizsardzības sistēma un normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jautājumos”
(8 akadēmiskās stundas)
Seminārs par bērnu tiesībām.

Semināra cena vienam dalībniekam – EUR 20.00 (PVN netiek piemērots), ja grupā ir vismaz 20 dalībnieki.
Datums: _____

Semināra mērķis:  

• sniegt zināšanas par galvenajiem bērnu tiesību aizsardzības principiem, normatīvajiem aktiem, kas to regulē;
• sniegt zināšanas par vardarbības veidiem;
• sniegt zināšanas par saskarsmes veidošanu ar bērniem.

Semināra galvenās tēmas:

1. Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā;
2. Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā;
3. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi;
4. Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē;
5. Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā;
6. Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu;
7. Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Lektore Ilze Jeļinska, praktizējoša juriste, advokāte, specializējusies bērnu un nepilngadīgo aizstāvības jautājumos.

Semināra programma (saskaņota ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju) ir izstrādāta saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 5.1 panta otro daļu un prasībām MK noteikumos Nr. 173 (01.04.2014.) „Noteikumi par kārtību, kādā apgūst speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā, šo zināšanu saturu un apjomu”.

Pieteikties semināram varat elektroniski marita@universalservices.lv,
pa tālruni 67225211 vai 26784161
vai aizpildot pieteikumu mājas lapā www.macibuiestade.lv

——-

Lūdzu aizpildiet zemāk redzamo kontaktu formu,lai pieteiktos uz kursiem.

* obligāti aizpildāms

Related Images: