Mācības attālināti

Mācības attālināti

Labdien, esam atsākuši kursu norisi! Šonedēļ notika Seminārs „ Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide valstiskās un tikumiskās audzināšanas jautājumos” (A programma, 6 akadēmiskās stundas), izmantojam MS Team platformu un esam gatavi jauniem izaicinājumiem. Sekojiet jaunumiem, drīzumā publicēsim jaunus kursu datumus!

Rakstiet mums, zvaniet, centīsimies piedāvāt Jums interesējošos kursus!
Mūsu kontakti:
E-pasts: info@macibuiestade.lv;
Telefona Nr.: 28466434.

#bvk #biznesavadibaskonsultacijas #kursi #kursipedagogiem #mācībasattālināti #onlinekursi

mācibas attālināti

Related Images:

Mācību iestāde BVK

logo

Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK ir SIA “Biznesa Vadības Konsultācijas” dibināta izglītības iestāde, kas nodrošina daudzveidīgas profesionālās pilnveides un tālākizglītības iespējas pieaugušajiem. Profesionālās pilnveides un profesionālās tālākizglītības iestāde BVK ir dibināta 2011.gada 7. novembrī un reģistrēta Izglītības kvalitātes valsts dienestā (reģ. Nr.2960801064). Izglītības iestādes dibināšanu ir noteikusi mūsdienu straujā biznesa vides attīstība, kas pieprasa jebkuram uzņēmumam vērst uzmanību savu esošo darbinieku vispusīgai attīstībai, lai uzlabotu un padarītu efektīvākus būtiskākos procesus uzņēmumā, tādējādi vairojot klientu uzticību un pozitīvo attieksmi, nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību, kas savukārt rada pieprasījumu pēc kvalitatīviem un mūsdienu biznesa tendencēm atbilstošiem izglītības pakalpojumiem.

Izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Latvijas Republikas spēkā esošā likumdošana. Apmācības tiek organizētas saskaņā ar Izglītības likumuProfesionālās izglītības likumu un citiem normatīvajiem dokumentiem.

Darbības pamatvirzieni: Mērķis ir sniegt mūsu klientiem kvalitatīvas zināšanas, kas nepieciešamas uzņēmumu labklājības celšanai mūsdienu mainīgajos tirgus un konkurences apstākļos, kā arī nodrošināt klientiem labākos lektorus un pedagogus, veidot viegli uztveramu, patīkamu mācību procesu, izmantojot jaunākos zinātnes un tehnikas sasniegumus, kā arī sniegt ieguldījumu izglītotas, demokrātiskas sabiedrības attīstībā, sekmējot indivīdu un sabiedrības profesionālo kapacitāti, kvalifikāciju, konkurētspēju un sadarbību.Dažādu nozaru kursi, t.sk. svešvalodu kursi, kursi biznesa vadībā, datorzinībās, lietvedībā, grāmatvedībā, komercdarbībā, biroja darba organizācijā un vadībā, projektu vadībā, mārketingā, pedagoģijā un psiholoģijā, arī citās nozarēs.

 • Publiskie kursi, semināri speciālistiem un/vai interesentiem no dažādiem uzņēmumiem.
 • Korporatīvie kursi, pieskaņojot esošās vai veidojot jaunas mācību programmas atbilstoši katra konkrētā uzņēmuma un tā darbinieku vajadzībām.
 • Izbraukuma semināri uzņēmuma vadībai, struktūrvienībai/ām vai darbinieku kolektīviem.
 • Profesionālās pilnveides kursi.
 • Dažādi projekti, izglītojoši pasākumi un aktivitātes pēc pasūtījuma.

Stiprās puses:

 • plašs un daudzveidīgs piedāvājumu spektrs – gan individuālām apmācībām, gan uzņēmumiem;
 • augsti kvalificēti, savā jomā pieredzes bagāti un zinoši pasniedzēji;
 • elastīga un individuāla pieeja klienta vēlmēm un vajadzībām ar mērķi piedāvāt visefektīvāko risinājumu;
 • atsaucīgs un laipns personāls, teicama kursu organizācija;
 • ērta atrašanās vieta un mūsdienīgi aprīkotas, mājīgas mācību telpas;
 • modernas, uz praksi balstītas mācību metodes un tehniskais nodrošinājums;
 • sadarbībai atvērts, draudzīgs, pozitīvi noskaņots un uz pastāvīgu izaugsmi tendēts kolektīvs.

Related Images: