NVA kursi Datorprasmes grāmatvedībā

NVA kursi Datorprasmes grāmatvedībā

ESF logo

Noslēgušās Neformālās izglītības programmas apmācības – Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance).
Studenti veiksmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus un saņēmuši diplomus. Visi apmierināti un priecīgi. Kursu pasniedzēja: Ieva Šolmane.
Nākamā grupiņa komplektējās jau 12.oktobrī, nenokavē un piesakies:
Datorprasmes gramatvedībā.

Bezdarbnieku kursi izmantojot NVA izsniegtos kuponus

Sīkāk par apmācībām izmantojot NVA izsniegtos kuponus:

Pamatnosacījumi, īstenojot apmācību ar kuponu metodi:
Bezdarbniekam un darba meklētājam atbilstoši Labklājības ministrijas apstiprinātajam sociālo un profesionālo pamatprasmju sarakstam (pielikumu vari atrast mājas lapā www.nva.gov.lv) ir iespēja izvēlēties – programmu un izglītības iestādi neformālās izglītības programmai “Valsts valodas apguve”, programmu un izglītības iestādi neformālās izglītības programmai “Svešvalodu un datorzinību apguve”.

Bezdarbniekam un darba meklētājam ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties neformālās izglītības programmas apguvē un pēc noslēguma pārbaudījuma nokārtošanas saņemt iegūto zināšanu apliecinošu dokumentu.

Bezdarbniekam un darba meklētājam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka un darba meklētāja deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks un darba meklētājs Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.

Mācību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķiršanas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Vairāk lasiet NVA mājas lapā: Neformālās izglītības ieguve

 

Related Images:

Kursi bezdarbniekiem

Aktuāli kursi bezdarbniekiem ar kuponu metodi.

Sīkāk lasiet šeit: KURSI

DATUMS/LAIKS NOTIKUMS
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
Angļu valoda ar priekšzināšanām – Intermediate
Angļu valoda ar priekšzināšanām Higher Intermediate
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)
Datorzinības bez priekšzināšanām
Franču valoda bez priekšzināšanām
Krievu valoda bez zināšanām
Vācu valoda ar priekšzināšanām
Vācu valoda bez priekšzināšanām
Angļu valoda bez priekšzināšanām
Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju – bez priekšzināšanām
Angļu valoda ar priekšzināšanām – Elementary
Datorzinības ar priekšzināšanām
Angļu valoda ar priekšzināšanām Lower Intermediate
WEB risinājumu izstrāde

Related Images: