Kursi bezdarbniekiem

Aktuāli kursi bezdarbniekiem ar kuponu metodi.

Sīkāk lasiet šeit: KURSI

DATUMS/LAIKS NOTIKUMS
Valsts valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim
Valsts valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim
Valsts valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim
Angļu valoda ar priekšzināšanām – Intermediate
Angļu valoda ar priekšzināšanām Higher Intermediate
Datorprasmes grāmatvedībā (programma Horizon vai Bilance)
Datorzinības bez priekšzināšanām
Franču valoda bez priekšzināšanām
Krievu valoda bez zināšanām
Vācu valoda ar priekšzināšanām
Vācu valoda bez priekšzināšanām
Angļu valoda bez priekšzināšanām
Datora un interneta prasmes ar ECDL sertifikāciju – bez priekšzināšanām
Angļu valoda ar priekšzināšanām – Elementary
Datorzinības ar priekšzināšanām
Angļu valoda ar priekšzināšanām Lower Intermediate
WEB risinājumu izstrāde

Related Images:

Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās dalībai Pieaugušo izglītības projektā

Izsludināta izglītības iestāžu pieteikšanās dalībai Pieaugušo izglītības projektā

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) aicina izglītības iestādes līdz 2017. gada 16. augustam pieteikties izglītības programmu īstenošanai Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (Pieaugušo izglītības projekta) ietvaros.

Lai pretendētu uz dalību projektā, izglītības iestādei, ievērojot izglītības iestāžu atlases nolikuma (NOLIKUMS) prasības, līdz norādītajam termiņam ir jāpiesaka vismaz viena profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programma, kas atbilst kādai no sarakstos iekļautajām nozaru mācību vajadzībām. 

Mācību vajadzību saraksti apkopoti sadaļā Dokumenti un veidlapas. Aicinām izglītības iestādes rūpīgi iepazīties ar atlases nosacījumiem un izvērtēt dalības iespējas projektā. Izglītības iestāde var pieteikt vienu vai vairākas izglītības programmas.

Vienlaikus informējam, ka VIAA notiks informatīvi semināri par izglītības iestāžu dalību projektā – 2017. gada 18. jūlijā, plkst. 13.00 un 20. jūlijā, plkst. 13.00. Pieteikšanās semināriem līdz 14. jūlijam. Detalizētāka informācija par semināru un pieteikšanās kārtību.

Ar pilniem izsludinātā konkursa noteikumiem var iepazīties sadaļā Pieaugušo izglītība » Izsludinātie konkursi.

Paredzamais izglītības programmu īstenošanas uzsākšanas laiks – 2017. gada novembris.

VIAA kontaktpersonas: Ingus Zitmanis, tālr. 67854771, e-pasts: ingus.zitmanis@viaa.gov.lv; Kristīne Logina, tālr. 67854760, e-pasts: kristine.logina@viaa.gov.lv.

Avots: http://viaa.gov.lv/lat/pieauguso_izglitiba/jaunumi/?text_id=39462

Related Images: